CHART FEBRERO 2010
Diego Suarez

Entrevista 2010

  01 Simone Mora - Alla Vamos [Documenti Sonori]
  02 Tom Pooks - Moscou Mood (Alexis Cabrera Remix) [Rationalism]
  03 Clara Mendes & Rasmus Faber - Cidade Oposta (Tiger Stripes remix) [Farplane]
  04 dOP - Dein Verlangen (Kalabrese Remix) [Eklo]
  05 & Me - Bleed [Souvenir]
  06 Oliver Moldan - Ticks [Mirabilis]
  07 Timmy Vegas & Leighton Ashcroft - In From The Cold (Stimming Remix) [Knee Deep US]
  08 Audiofly - Salioelsol (Kabuto & Koji Remix) [8bit]
  09 Alex Young - Guayabo (Mollan Remix) [Kraft]
  10 Diego Suarez & Lucas Perazzi - Menea Afrikana (Luciano Benz Remix) [Area Sur]

Formato: Artista - Título (Versión) [Sello]

  
www.djdiegosuarez.com.ar
www.myspace.com/diegosuarez
www.myspace.com/diezconnection
www.soundcloud.com/diegosuarez

Diego Suarez

 

Artistas Relacionados:

.